По-Доброто

28 септември 2013

Честит Септември

Filed under: По-ноти — by lyvylk @ 20:57
Advertisements

27 септември 2013

По-силен от него?

Filed under: По-глед — by lyvylk @ 14:44
Tags:

Vince Walker: You’re an ambitious man, Mr. Gandhi.

Gandhi: I hope not.

– Вие сте амбициозен човек, г-н Ганди!
– Надявам се, че не.

26 септември 2013

По-ложението

Filed under: По-стинги — by lyvylk @ 16:12

105

Блог в WordPress.com.