По-Доброто

31 декември 2013

По-общувай

Filed under: По-говорки — by lyvylk @ 9:43

<<Общуването с лилипути деформира гръбнака.>>

Станислав Лец

Advertisements

30 декември 2013

По-Театрите

DSCF0383Предпо-четената по-становка:

<<Някои го предпо-читат…>>

в Младежкия театър.

29 декември 2013

Пиер ван Хойдонк

Filed under: сПо-рт — by lyvylk @ 9:27
Tags:

Следваща страница »

Create a free website or blog at WordPress.com.