По-Доброто

18 септември 2014

По-думите ще ги по-знаете

Filed under: По-езия — by lyvylk @ 10:04

Advertisements

16 септември 2014

По-плодовете им ще ги по-знаете

Filed under: По-казнО,По-света — by lyvylk @ 10:58
Tags: , ,

15 септември 2014

По-прави го

Filed under: По-дсказки,По-мисли — by lyvylk @ 23:25

„If it’s not fun, you’re not doing it right.“ ~Bob Basso

„Ако не е забавно, значи не го правиш правилно.“ ~Боб Басо

Следваща страница »

Create a free website or blog at WordPress.com.