По-Доброто

14 август 2014

По-университетите

Advertisements

13 август 2014

По-търси

Filed under: По-дсказки,По-слания — by lyvylk @ 10:15

Задаването на въпроси не се равнява на търсенето на отговори.

15 април 2013

По-твърждаване

Filed under: По-глед,По-казнО,По-слания — by lyvylk @ 9:38

Следваща страница »

Блог в WordPress.com.